Theano

Giving sound to the imagination, telling stories with music, bringing to life the dancing character and depth of early music. Focused on the baroque cello, Theano looks for connection, emotion, refinement, all with a dose of passion ánd a touch of originality.

Theano was a Greek philosopher, a member of the school of Pythagoras and his wife. In her essay on the construction of the universe, she claims that the universe consists of ten concentric spheres: Sun, Moon, Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Mercury, Earth, anti-Earth and the stars. According to Theano, the distances between the spheres have the same proportions as musical intervals!

De verbeelding klank geven, verhalen vertellen met muziek, het dansende karakter en het diepzinnige van oude muziek doen leven. Met de barokcello centraal zoekt Theano naar verbondenheid, emotie, verfijning, allemaal met een dosis passie én een tikkeltje eigenzinnigheid.

Theano was een griekse filosofe, lid van de school van Pythagoras en diens vrouw. In haar essai over de constructie van het universum, beweert ze dat het universum uit tien concentrische sferen bestaat: Zon, Maan, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Mercurius, Aarde, anti-Aarde en de sterren. Volgens Theano hebben de afstanden tussen de sferen dezelfde verhoudingen als de muzikale intervallen!